urnurse.net
  ของดี 76 จังหวัด - คำขวัญประจำจังหวัด - ของดังประจำอำเภอ
 

เชียงราย

" เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา "

คำขวัญประจำอำเภอ

อำเภอเมืองเชียงราย
เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
อำเภอเวียงชัย
พระธาตุศรีจอมเทพสวยเด่น หนองหลวงเป็นแหล่งปลา รอยพระพุทธบาทศิลาผาใหญ่ พระเจ้ากีอนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี
อำเภอเชียงของ
หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน
อำเภอเทิง
พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาว หงาว อิง คู่เมือง ภูชีฟ้าลือเลื่อง งามประเทืองดอกเสี้ยวบาน
อำเภอพาน
พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำผาโขงงามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง
อำเภอป่าแดด
ป่าแดดข้าวหอม ธาตุจอมสูงสง่า ถ้ำผาแหล่งธรรม งามล้ำผ้าไหม
อำเภอแม่จัน
พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
อำเภอเชียงแสน
ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง จรรโลงศิลปะ
อำเภอแม่สาย
เหนือสุดยอดในสยาม ลืมนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช
อำเภอแม่สรวย
 ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
อำเภอเวียงป่าเป้า
เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน
อำเภอพญาเม็งราย
ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน
อำเภอเวียงแก่น
เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ส้มโอหวานทองดี
อำเภอขุนตาล
พระแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่าเป็นมิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระบาน
อำเภอแม่ลาว
แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เวียงเก่าเชียงรุ้ง เขาสูงพระบาท ธรรมชาติน้ำตก มรดกล้านนา ประชารื่นรมณ์ ชื่นชมคุณธรรม
อำเภอดอยหลวง
ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม
Hit Counter