urnurse.net

รวมสิ่งของสารพัดประโยชน์ และหลากหลายวิธีประหยัด

ประโยชน์ และ ประหยัด
 
 

วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน

เรื่อง : นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์

ในปัจจุบัน ความสะดวกในการถ่ายเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บางครั้งถือว่า ไม่จำเป็นแทรกอยู่ อาจจะเพราะว่า ถ่ายเอกสารมากเกินความจำเป็น หรือถ่ายออกมาแล้วใช้งานไม่ได้เนื่องจากใช้เครื่องไม่เป็น เราจะพบจำนวนของเอกสารที่วางกองไว้ข้าง ๆ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือกล่องสำหรับเก็บเอกสารที่มีร่องรอยของเอกสารที่ถ่ายแล้วไม่ได้ใช้อยู่เสมอ    

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำนักงานไม่ควรมองข้าม  จะด้วยกระดาษที่ถ่ายเอกสาร  ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการถ่าย  ผงหมึกหรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อคิดเป็นตัวเลขแล้ว ทุกสำนักงานจะเห็นว่า เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันลดภาระนี้ ไหนจะใช้มาก ทั้งกระดาษและผงหมึก ก็เป็นตัวการอีกอย่างที่ทำให้โลกร้อนได้เช่นกัน จุดเล็ก ๆ ที่ไม่ควรมองข้ามนี้  ต้องมาดูว่า อะไรที่จะต้องมาคิดคำนึงกันบ้าง ในการลดค่าใช้จ่ายหรือควบคุมการถ่ายเอกสารในสำนักงานได้   ในที่นี้จะดูจากปัจจัย 3 ตัวด้วยกันได้แก่  กระดาษถ่ายเอกสาร   เครื่องถ่ายเอกสาร   คนถ่ายเอกสาร (พนักงานสำนักงาน)  มีรายละเอียดดังนี้

กระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสาร

ลักษณะของกระดาษ  กระดาษสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่จำนวนแกรมของกระดาษ ยิ่งกระดาษที่มีแกรมหนา ก็จะมีราคาแพงยิ่งขึ้น ดังนั้น ต้องคำนึงถึงชนิดของงาน ที่จะนำเอกสารไปใช้ว่าต้องการให้งานออกมาในลักษณะใด  ทั้งนี้ ยังมีชนิดของกระดาษได้แก่  กระดาษขาวแบบเคลือบ กระดาษถนอมสายตา กระดาษแข็ง กระดาษ reused กระดาษอัดสำเนา  เหตุที่ต้องกล่าวถึงชนิดของกระดาษเพราะว่า มีการใช้กระดาษที่ไม่เหมาะกับเครื่องถ่ายเอกสารเช่น นำกระดาษชนิดแข็ง หรือกระดาษอัดสำเนามาใช้กับเครื่อง ทำให้เครื่องทำงานหนักและกระดาษติด  หากผู้ถ่ายเอกสารไม่มีความรู้เบื้องต้น หรือมีความเชี่ยวชาญ ก็อาจจะแก้ปัญหาแบบผิด ๆ ทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้

ขนาดของกระดาษ  จะพบว่า การถ่ายเอกสารใช้กระดาษที่ผิดขนาดเป็นจำนวนมากหาก เครื่องถ่ายเอกสารนั้นจะปรับขนาดของการถ่าย ให้เท่ากับชนิดของกระดาษที่บรรจุอยู่ในถาดรองกระดาษ เช่น การถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนบางเครื่องเมื่อวางบัตรฯ  แล้วเครื่องจะกำหนดให้มีขนาดเล็ก  ทำให้คนถ่ายเอกสารต้องถ่ายใหม่อีก ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองและสูญเสียทรัพยากรได้  หรือการตั้งปุ่มถ่ายเอกสารที่มีขนาดใหญ่แตกต่างกับต้นฉบับ แล้วไม่ได้ตรวจสอบก่อนถ่ายทำให้ถ่ายออกมาผิดขนาด

ราคากระดาษ  ปัจจุบันมียี่ห้อของกระดาษถ่ายเอกสารออกมาในท้องตลาด ให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเลือกมากมายหลายยี่ห้อ  ราคาของกระดาษต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า จำนวนกระดาษต่อรีม (500 แผ่น) ครบหรือไม่ และเนื้อของคุณลักษณะของกระดาษ ความชื้นของกระดาษในช่วงฤดูฝน เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เครื่องต้องทำงานหนักเช่นกัน ดังนั้น หากเลือกกระดาษที่มีคุณภาพดี  ผลงานที่ออกมาดีและได้ครบตามต้องการ ไม่ต้องถ่ายซ่อมหรือถ่ายเพิ่ม ก็เป็นการประหยัดได้อีกทางหนึ่ง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ลักษณะของการใช้งาน  การเลือกเครื่องถ่ายเอกสารต้องดูว่า ลักษณะของงานในสำนักงานนั้น ๆ  ว่า จำเป็นต้องใช้เครื่องขนาดไหน หรือว่าใช้วิธีจ้างหน่วยงานอื่นจะสะดวกกว่าหรือไม่ และหากต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ชนิดของเครื่องก็ต้องแตกต่างกันออกไป

คุณสมบัติหลายอย่างภายในเครื่องเดียว  มีเครื่องถ่ายเอกสารที่รวมเอาทั้งการถ่ายเอกสาร การพิมพ์ การสแกน และแฟกซ์อยู่ในหนึ่งเครื่อง ซึ่งเครื่องแบบนี้เหมาะกับการผลิตเอกสารที่มีจำนวนไม่มากนัก และพบว่า เครื่องแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้จำนวนหนึ่ง เพราะมีขั้นตอนการใช้ที่มีลำดับความยุ่งยากพอสมควร ดังนั้น คู่มือจะต้องอยู่ใกล้กับเครื่องให้มากที่สุด หรือจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้  มาฟังการสาธิตร่วมกันจากหน่วยบริการที่ให้ความรู้  และหากมีพนักงานใหม่ก็ต้องอธิบายขั้นตอนการใช้ให้เข้าใจเช่นกัน

การเลือกเครื่องถ่ายเอกสาร  สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงได้แก่  ราคา หากเครื่องราคาถูกแต่อุปกรณ์ที่จะต้องใช้พ่วง เช่น หมึกมีราคาแพงและใช้งานได้จำกัดครั้งก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในระยะยาว  ยี่ห้อ/รุ่น ที่ขายในท้องตลาดที่ออกมามากมายต้องดูว่า เป็นยี่ห้อที่ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารหรือผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริการหลังการขายในท้องที่ให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

การจ้างเหมาบริการ  เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการควบคุมการใช้จ่ายในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้อีกวิธีหนึ่ง อย่างน้อยก็กันการถ่ายเอกสารที่ไม่จำเป็นได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการประกันว่า คุณภาพของงานได้กรองมาแล้ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง  ในที่นี้ก็รวมถึง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยที่สำนักงานไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอง จะได้ใช้เครื่องถ่ายที่พร้อมใช้งาน เพราะการบำรุงรักษา เป็นหน้าที่ของบริษัทที่รับผิดชอบอยู่แล้ว


วิธีการใช้  การควบคุมการถ่ายเอกสาร ซึ่งจะหาวิธีการ ที่ทำให้สำนักงานใช้ประโยชน์จากเครื่องถ่ายเอกสารให้คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่าง ๆ ที่ใช้อยู่จะประกอบไปด้วยปุ่มที่หลากหลาย และมีอยู่ปุ่มหนึ่งที่น่าสนใจที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นั้นคือ ปุ่ม power saver  เครื่องถ่ายเอกสารในยุคนี้น่าจะมีปุ่มนี้ เพราะเป็นการลดการใช้พลังงาน ที่หลายองค์กรในความสำคัญในยุคที่กระแสลดภาวะโลกร้อน ที่ต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาและช่วยเหลือกันที่เป็นทั้งระบบ ดังนั้น หากจะมีการเลือกเครื่องถ่ายเอกสารก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรพิจารณา

พนักงานสำนักงาน

จิตสำนึกของพนักงานสำนักงาน  บ่อยครั้งที่มีหลายคนคิดว่า การถ่ายเอกสารเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ  ไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่จะต้องสิ้นเปลือง ทั้งที่สามารถใช้ระบบอื่นแทนได้ เช่น  หากสำนักงานนั้นมีระบบสำนักงานอัตโนมัติ ก็สามารถใช้อีเมล หรือเว็บไซต์เพื่อส่งเอกสาร เพื่อใช้ในการติดต่อหรือเป็นข้อมูลในการทำงานได้  ขณะเดียวกัน พนักงานที่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงของสำนักงานจนเป็นปกตินิสัย โดยไม่ต้องมีการออกกฎหรือข้อบังคับในการใช้ ให้คิดเสมอว่า เครื่องนั้นเป็นของส่วนรวมและต้องช่วยกันดูแลรักษา

การใช้คู่มือ   คู่มือเครื่องถ่ายเอกสาร จะต้องสามารถหยิบใช้ได้สะดวกและหาได้ง่าย  การที่มีกระดาษติดขัดในเครื่อง จะต้องรู้วิธีเบื้องต้น ในการนำกระดาษออกจากเครื่อง เพราะเครื่องถ่ายเอกสารในปัจจุบัน มีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมายเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ และอาจจะชำรุดได้ง่ายหากไม่รู้วิธีใช้   หากไม่สามารถจะทำอย่างไร ก็ต้องเรียกผู้ที่ใช้เป็นมาช่วยอธิบายวิธีการใช้ให้ถูกต้อง และการศึกษาคู่มือการใช้ก็เป็นสิ่งจำเป็น  ยังไม่นับเรื่องที่ว่า ในสำนักงานมีคู่มือที่ยังใหม่ไม่มีรอยหยิบใช้งานเลยก็มี

วิธีการถ่ายเอกสาร  พนักงานสำนักงานที่ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร หากเป็นเอกสารที่เย็บติดกันเป็นชุด และจะต้องแกะลวดเย็บหรือมีลวดเสียบกระดาษ จะต้องทิ้งเศษลวดเย็บในถังขยะ และเก็บลวดเสียบกระดาษไว้ให้เรียบร้อย เพราะวัสดุข้างต้นมีขนาดเล็ก สามารถเล็ดลอดเข้าไปภายในเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องชำรุดและต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่อง

สุขภาพของพนักงานสำนักงาน  เกี่ยวข้องกับเครื่องถ่ายเอกสารนั้นคือ  การที่สำนักงานนำเครื่องถ่ายเอกสารเข้าไปไว้ในห้องทำงาน เพื่อให้ใกล้ตัวผู้ใช้ที่สุด  สิ่งนี้จะต้องเป็นเรื่องพึงระวัง เพราะผงฝุ่นจากเครื่องถ่ายเอกสารนั้นเป็นอันตรายกับผู้ใช้ หากได้รับเป็นประจำสม่ำเสมอ เกิดการสะสมสารพิษในร่างกายได้ เกิดโรคที่เรียกว่า sick building syndrome  เหตุการณ์ที่ตามมาก็คือ การเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  การลาป่วยก็ต้องทิ้งงาน ซึ่งเป็นผลในระยะยาวที่จะต้องคำนึงถึงเช่นกัน

Hit Counter