urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

การบาดเจ็บช่องท้อง (abdominal injury)


หมายถึง

การบาดเจ็บช่องท้อง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย การบาดเจ็บแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
                1. Blunt abdominal injury เกิดจากแรงกระแทกถูกช่องท้อง การประเมินบางครั้งค่อนข้างยาก เพราะไม่เห็นบาดแผลจากข้างนอก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่หมดสติบาดเจ็บที่ศีรษะ และเมาสุรา
                2. Penetrating injury เกิดจากการบบาดเจ็บที่มีแผลทะลุเข้าช่องท้อง เช่น ถูกยิง ถูกแทง

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. มีภาวะเลือดออกในช่องท้อง
 2. ได้รับบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน เช่น มีแผลฉีกขาดของลำไส้ หลอดเลือด มีการแตกของอวัยวะ เช่น ตับ ม้าม ไต
 3. มีอาการเกร็ง กดเจ็บที่หน้าท้อง(guarding)
 • อาการปวดท้องไม่ดีขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน
 • อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด
 • หมดสติ ช็อก
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ให้ออกซิเจนถ้าหายใจไม่ดี
 • ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด isotonic solution
 • ประเมินตำแหน่งที่มีการบาดเจ็บ ให้การดูแลบาดแผลโดยปิดปากบาดแผลด้วยผ้าก๊อซซุบ NSS
 • อย่าดันอวัยวะ (เช่น ลำไส้)กลับเข้าไปในช่องท้อง และแผลที่มีของคมเสียบอยู่ ไม่ควรดึงออก
 • งดน้ำและอาหารทางปาก
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

 

Hit Counter