urnurse.net

วิธีเลือกสินค้า อัญมณีประจำราศี เครื่องประดับให้ได้ของดี และ เหมาะสมกับบุคคลิก

เทคนิคการเลือกซื้อ

 

 

วิธีเลือกซื้อเตาไมโครเวฟ

หลักการทำงาน

ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเร็วเท่าแสง มีการแผ่รังสีเหมือนกัน แต่มีพลังงานน้อยกว่า โดยที่คลื่นไมโครเวฟถูกดูดกลืนได้ด้วยน้ำ และสามารถส่งผ่านวัสดุบางอย่าง ทะลุผ่านภาชนะใส่อาหาร ไปยังโมเลกุลของอาหาร และจะถูกดูดกลืนโดยน้ำในอาหาร เมื่อถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของไมโครเวฟ โมเลกุลของอาหารจะเกิดการสั่นเป็นล้านๆ ครั้งใน 1 วินาที เกิดการเสียดสีระหว่างโมเลกุล และทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว อาหารจึงร้อนขึ้น จนกระทั่งสุก


ลักษณะการให้ความร้อนของเตาไมโครเวฟ แตกต่างจากเตาธรรมดาทั่วไป คือ ความร้อนจะเกิดขึ้นที่อาหารก่อน แล้วค่อยแผ่กระจายมายังภาชนะบรรจุอาหาร ดังนั้น ในการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ ภาชนะที่บรรจุอาหารจึงแทบจะไม่ร้อนเลย ยกเว้นการปรุงอาหาร ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากๆ หรืออาหารที่มีไขมัน และน้ำตาลสูง ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงมาก และถ่ายเทมายังภาชนะ แต่การปรุงอาหารด้วยเตาทั่วไป ความร้อนจะถูกส่งผ่านจากภาชนะมายังอาหาร ทำให้ภาชนะร้อนมาก ก่อนที่อาหารจะเริ่มสุก


ข้อดีของเตาไมโครเวฟ ผู้ประกอบอาหารสามารถทำอาหารที่จุดใดของบ้านก็ได้ เพราะเตาชนิดนี้ไม่มีความร้อนแผ่ออกมา ผู้ที่ทำครัวไม่ร้อน การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟจะใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของเวลาการทำอาหารปกติหรือน้อยกว่านั้น เมื่อเทียบกับเตาธรรมดาทั่วไป การปรุงอาหารโดยใช้เวลาน้อย ทำให้คุณค่าของอาหารสูญเสียไปน้อย

การเลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟ


1. เลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟที่สามารถ อบเกรียม ละลายน้ำแข็ง และมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในอาหาร


2. เตาอบไมโครเวฟขนาดเล็กจะใช้พลังงานน้อย เลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟที่มีขนาด และขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ


3. เตาอบไมโครเวฟที่สามารถทำให้อาหารร้อนและสุกเกรียมได้ จะดีกว่าเตาอบ ไมโครเวฟที่ทำให้ร้อนได้อย่างเดียว


4. หากความจุใกล้เคียงกัน ควรเลือกซื้อรุ่นกินกำลังไฟ (วัตต์) น้อยกว่า 


การดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี

-ไม่ควรวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ เพราะจะรบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น - ทำความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังใช้ เพราะเศษอาหารที่ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเตา และอาจเกิดประกายไฟ

- ควรตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร

- ควรใช้เตาไมโครเวฟเพื่อการอุ่นอาหาร ต้มน้ำเดือดปริมาณน้อย ละลายอาหารแช่แข็ง


ข้อควรระวังในการใช้เตาไมโครเวฟ

การรั่วของไมโครเวฟ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เพราะร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกับอาหาร ก่อนซื้อควรแน่ใจว่า ไมโครเวฟรุ่นนั้นมีการตัดไมโครเวฟโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดประตูเตาอบ

 ในการปรุงอาหารหากต้องใช้ภาชนะที่มีฝาปิด ควรเป็นฝาปิดแบบหลวมๆ หรือมีรูระบายความร้อน มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดแรงดันภายในภาชนะ ถ้าหากสะสมมากๆ อาจทำให้ภาชนะระเบิดได้

อย่านำสิ่งของที่ติดไฟได้ง่ายวางไว้ใกล้ ๆ หรือข้างในเตาไมโครเวฟโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้ติดไฟหรือเกิดการระเบิดได้ง่าย

ควรใช้ประโยชน์จากเตาไมโครเวฟภายในขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น

ห้ามนำวัตถุเคมีที่สามารถเผาผลาญได้มาใช้กับเตาไมโครเวฟ

ไม่ควรปล่อยให้เครื่องทำงานตามลำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกระดาษ พลาสติกหรือวัสดุติดไฟง่าย เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร

ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้เตาไมโครเวฟโดยลำพัง ทั้งนี้คุณควรคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด


วิธีป้องกันโดยใช้ระบบ Childlock

ระบบ Childlock จะทำงานเมื่อเตาไมโครเวฟอยู่ในระบบ Standby เกิน 1 นาที ซึ่งเมื่อระบบ Childlock ทำงานเตาไมโครเวฟจะไม่สามารถทำงานได้ โดยวิธีการยกเลิกคำสั่งนี้ คุณจะต้องเปิดฝาแล้วปิดฝาอีกครั้งเพื่อยกเลิกคำสั่ง ในกรณีที่คุณพยายามจะเปิดเครื่องในขณะที่ระบบ Childlock ยังทำงานอยู่ เครื่องจะทำการเตือนโดยส่งเสียงอ๊อด และมีคำว่า Door ปรากฏที่หน้าจอขึ้นประมาณ 2 วินาที

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก .homepro.co.th

 

Hit Counter